КОНСТАНТИН СТОИЛОВ
(1853–1901)

Личен живот

Старт в политиката
(1879–1886)


Във водовъртежа на „българската криза“
(1886–1887)


При Стамболовия режим
(1887–1894)


Връх на политическата кариера
(1894–1899)


Партиен лидер

Външнополитическа и дипломатическа дейност

Снимки

Сборник документи от архива на К. Стоилов

Подбрана библиография
    
     ЖИВОТОПИС


23 септ. 1853 г. – роден в гр. Пловдив
1861–1867 г. – ученик в Пловдивското епархийско училище „Св. св. Кирил и Методий“
1867–1871 г. – ученик в Робърт колеж в Цариград
1871–1872 г. – учител и секретар в Робърт колеж
1872– 1877 г. – студент по право в Лайпциг и Хайделберг
6 март 1877 г. – дипломиран като доктор по право в Хайделбергския университет
март – септ. 1877 г. – изучава френско гражданско право в Париж
1 авг. 1878 г. – 26 ян. 1879 г. – член на Губернския съд в Пловдив
26 ян. – 1 авг. 1879 г. – председател на Губернския съд в София
10 февр. – 16 апр. 1879 г. – депутат в Учредителното събрание в Търново; един от водачите на консервативното течение;
секретар на Учредителното събрание; член на комисията, която изработва проекта за конституция на Княжество България;
член на делегацията, която поднася на Александър Батенберг акта за избирането му за български княз
17 апр. 1879 г. – депутат в І ВНС
1 май – 24 юни 1879 г. – придружава българския княз Александър І при неговото представяне в европейските дворове
1 авг. 1879 г. – 15 юни 1880 г. – частен секретар на княз Александър І
21 окт. 1879 г. – депутат в І ОНС, подава оставка на 13 ноем. 1879 г.
23 март 1880 г. – 18 дек. 1880 г. – депутат в ІІ ОНС
юни 1880 г. – 14 ян. 1883 г. – началник на политическия кабинет на княз Александър І
1 юли 1881 г. – депутат в ІІ ВНС
1–31 юли 1881 г. – министър на външните работи и изповеданията в правителството без министър-председател
от 1881 г. – дописен член на БКД (дн. БАН)
от 1884 г. – действителен член на БКД
окт. 1881 г. – ян. 1882 г. – военна служба в кавалерийския полк в Шумен
10 дек. 1882 г. – 25 дек. 1883 г. – депутат в ІІІ ОНС
14 ян. – 3 март 1883 г. – министър на външните работи и изповеданията в правителството на Леонид Соболев
28 юли – 7 септ. 1883 г. – дипломатическа мисия в Русия
7 септ. 1883 г. – 1 ян. 1884 г. – министър на правосъдието в правителството на Драган Цанков
апр. – май 1883 г. – делегат в конференцията на 4-те държави във Виена (Австро-Унгария, Сърбия, България, Турция)
за свързване на железопътните им линии
1884 г. – 12 авг. 1886 г. – адвокат
септ. 1885 г. – доброволeц в Сръбско-българската война – взводен командир във ІІ конен полк
ноем. – дек. 1885 г. – участва в бойните действия
12–16 авг. 1886 г. – министър на външните работи и изповеданията в правителството на Петко Каравелов
26 авг. 1886 г. – 28 юни 1887 г. – министър на правосъдието в правителството на д-р Васил Радославов
20 ноем. 1886 г. – 11 март 1887 г. – член на депутацията, заедно с Д. Греков и К. Хаджикалчов, избрана от ІІІ ВНС,
за търсене на съдействие от Великите сили за разрешаване на българската криза след абдикацията на княз Александър І

19 дек. 1886 г. – 3 авг. 1887 г. – депутат в ІІІ ВНС
15 март – 6 юни 1887 г. – мисия на д-р К. Стоилов във Виена за избиране на български княз
28 юни – 20 авг. 1887 г. – министър-председател, министър на правосъдието и управляващ Министерството на финансите
20 авг. 1887 г. – 12 дек. 1888 г. – министър на правосъдието в правителството на Стефан Стамболов
15 окт. 1887 г. – 17 дек. 1889 г. – депутат в V ОНС
31 ян. 1888 г. – женитба с Христина Тъпчилещова в Цариград
дек. 1888 г. – 19 май 1894 г. – адвокат
15 окт. 1890 г. – 15 дек. 1892 г. – депутат в VІ ОНС
3–17 май 1893 г. – депутат в ІV ВНС
19 май 1894 г. – 18 ян. 1899 г. – министър-председател
3 юли 1894 г. – основава Народната партия и става неин лидер
1894 г. – основател и пръв редактор на в. „Мир“
15 окт. 1894 г. – 4 февр. 1896 г. – депутат в VІІІ ОНС
9 дек. 1894 г. – 1 ноем. 1896 г. – управляващ Министерството на външните работи и изповеданията
1 ноем. 1896 г. – 18 ян. 1899 г. – министър на външните работи и изповеданията
1 дек. 1896 г. – 19 дек. 1898 г. – депутат в ІХ ОНС
18 ян. 1899 г. – 23 март 1901 г. – адвокат и лидер на Народната партия
16 май 1899 г. – 29 ноем. 1900 г. – депутат в Х ОНС
23 март 1901 г. – умира в София